Ferieaftale med KTO's kommentarer

11. november 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.10.01-03
HEB/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
11. november 2002

Vedr.: Ferieaftale med KTO's kommentarer

KTO forventer ultimo december 2002 eller primo januar 2003 at udgive en kommenteret udgave af den reviderede Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter. Den kommenterede udgave indeholder selve aftaleteksten med tilhørende bilag samt KTO’s kommentarer hertil.

Organisationer, der ønsker at forhåndsbestille pjecen, kan anvende vedlagte . Bestillinger kan faxes på 33 11 97 07, att.: Klaus Bjerg eller sendes på mail til kb@kto.dk.bestillingskupon

Forhåndsbestillingen bedes være KTO i hænde senest fredag den 29. november 2002.

Ved bestilling senest den 29. november 2002 koster pjecen ca. 16,00 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 30,00 kr.

Ved bestilling efter den 29. november 2002 koster pjecen ca. 21,00 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 30,00 kr.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Henning Bickham