Rammeaftale om virksomhedsoverenskomster

15. november 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.10.10-01
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
15. november 2002

Vedr.: Rammeaftale om virksomhedsoverenskomster

 

Hermed lægges kopi af den underskrevne indgået mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgivere.rammeaftale om virksomhedsoverenskomster

Rammeaftalens formål er:

  • at åbne mulighed for at etablere en lokalt tilpasset overenskomst for en sektor, en institution eller et område, og

  • at skabe attraktive arbejdspladser ved at tilpasse overenskomstbestemmelser mv. til personalets og arbejdspladsens ønsker og behov.

Rammeaftalen indebærer, at en række centralt aftalte bestemmelser i KTO-aftaler og i overenskomster kan fraviges i en virksomhedsoverenskomst. Inden overenskomsten kan træde i kraft, skal overenskomstparterne, den centrale arbejdsgiverpart og den forhandlingsberettigede organisation godkende virksomhedsoverenskomsten.

Virksomhedsoverenskomsten kan opsiges til ophør med 6 måneders varsel, hvorefter de lokale parter overgår til de centralt aftalte regler.

Parterne har i de seneste måneder ført drøftelser om udarbejdelse af bilag til rammeaftalen, hvori der beskrives hvilke centrale aftaler, der lokalt kan fraviges og hvilke aftaler, der ikke kan fraviges.

På den baggrund er der nu indgået en rammeaftale om virksomhedsoverenskomster indeholdende bilag med beskrivelser af aftaler, der kan fraviges og aftaler, der ikke kan. Desuden er der udarbejdet en vejledning til rammeaftalen.

Med rammeaftalen gives der blandt andet mulighed for lokalt at aftale ændringer i centrale overenskomsters/aftalers bestemmelser om løn og løndele, herunder grundløn, arbejds-tidsbestemmelser, fravær på grund af barsel, fravær på grund af barns 1. sygedag, adgang til tjenestefrihed med/uden løn, ændret betaling for skæve tidspunkter mv.

Desuden kan der indgås aftaler, der indebærer en indskrænkning og/eller en udvidelse af aftaleretten.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Henrik Würtzenfeld