Invitation til konference om decentrale arbejdstidsaftaler

18. november 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 6.01-12
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
18. november 2002

Vedr.: Invitation til konference om decentrale arbejdstidsaftaler

Hvorfor fastholde traditionelle vagtplaner og arbejdstider, hvis medarbejdere, brugere og ledelsen kan opnå fordele med nye lokale aftaler om arbejdstid.

Med rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler fra 1999 er det blevet muligt at indgå decentrale arbejdstidsaftaler på amtslige og kommunale arbejdspladser. Både store og små projekter er sat i gang, og der kommer hele tiden nye til.

Hvordan sættes arbejdstiden på dagsordenen lokalt, og har lokale arbejdstidsaftaler medvirket til at:

  • øge arbejdsglæden,

  • sikre en bedre sammenhæng mellem arbejde og fritid,

  • forbedre arbejdsmiljøet,

  • skabe mere attraktive arbejdspladser og øge servicen for borgerne?

Det er nogle af de spørgsmål, som konferencen giver mulighed for at søge svar på. Svarene gives af arbejdspladser, som har arbejdet med lokale arbejdstidsaftaler.

Konferencen afholdes den 14. januar 2003 i
Odense Congress Center
Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Konferencen afholdes af KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og KTO.

På konferencen vil der være oplæg og workshops om erfaringer fra kommuner, sygehuse og sociale institutioner om blandt andet:

  • Tid, løn og indflydelse – i én samlet aftale

  • 3-3-modellen

  • Færre udgifter, bedre service og arbejdsmiljø - erfaringer fra Sverige (KUPA-modellen)

  • Kulturændringer og forandringer

  • Arbejdstid og helbred

  • Længere vagter – bedre service og flere fri-weekender

Der vedlægges et antal .programmer

Programmet kan også hentes på www.personaleweb.dk/arbejdstid eller på www.kl.dk/del-i-tiden, hvor tilmelding også er mulig.

Ønskes et yderligere antal eksemplarer af programmet kan disse i begrænset omfang rekvireres i KL, Amtsrådsforeningen og KTO:

KL, att. Bodil Rasmussen, tlf. 33 70 31 41
Amtsrådsforeningen, att. Annemette Pedersen, tlf. 32 29 82 19
KTO, att. Jette Andreasen tlf. 33 47 06 22

Det koster 300 kroner at deltage. Der er plads til 500 deltagere. Tilmeldingsfristen er den 16. december 2002. Pladserne tildeles efterhånden, som tilmeldingerne modtages.

Programmet er tillige udsendt til kommuner og amter samt til det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg i amter og kommuner.

KTO skal opfordre organisationerne til i fagblade eller lignende at gøre opmærksom på konferencen. Til brug herfor har parterne ladet udarbejde en (1/4 side/pdf-format), som kan downloades på KTO’s hjemmeside . annonce

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Henrik Würtzenfeld