Høringssvar over udkast til vejledning om udfordringsret

26. november 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til

KTO's medlemsorganisationer

J.nr. 4.10.03-02

LA

Direkte tlf.nr.: 3347 0624

26. november 2002

 

 

Vedr.: Høringssvar over udkast til vejledning om udfordringsret

 

Vedlagt fremsendes til orientering kopi af over udkast til vejledning om udfordringsret, der dags dato er oversendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. KTO´s høringssvar

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Lone Ahm