Nye lønninger pr. 1. april 2003, pr. 1. august 2003 og pr. 1. oktober 2003

29. november 2002

Organisationsudsendelse 

 

Til

KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.06-03

AM

Direkte tlf.nr.:3347 0626

29. november 2002

 

Vedr.: Nye lønninger pr. 1. april 2003, pr. 1. august 2003 og pr. 1. oktober 2003

 

1. Lønstigninger pr. 1. april 2003, pr. 1. august 2003 og pr. 1. oktober 2003

 

Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 3. kvartal 2002 for det private arbejdsmarked. Det betyder, at de generelle lønstigninger fra reguleringsordningen, der oprindelig var skønnet til 0,16 %, bliver 0,70 % højere. Dermed bliver de samlede aftalte generelle lønstigninger i 2003 i alt ca. 2,94 %, hvilket repræsenterer en reallønsfremgang for alle ansatte i amter og kommuner i 2003. Lønstigningerne udmøntes pr. 1. april 2003, pr. 1. august 2003 og pr. 1. oktober 2003 (jf. KTO-forliget 2002 punkt 1.1.1):

1. april 2003

De aftalte generelle lønstigninger er pr. 1. april ca. 1,20 %. Hertil kommer udmøntningen af generelle lønstigninger fra reguleringsordningen, der er beregnet til 0,86 %. De samlede generelle lønstigninger pr. 1. april 2003 er således ca. 2,06 %. 

Pr. 1. april 2003 foretages endvidere forbedringer i løntrinsskalaen med kr. 1.500 på løntrin 9 (anført i 1. oktober 2001-niveau), jf. KTO forligets punkt 2 og bilag 2.

Herudover er der anvendt en pulje til chefer og ledere, der indebærer følgende forbedringer i løntrinsskalaen på løntrin 51-55 pr. 1. april 2003 (anført i 1. oktober 2001-niveau), jf. KTO-forligets punkt 2 og bilag 2:

Løntrin 51 forhøjes med 9.000 kr. årligt.

Løntrin 52 forhøjes med 14.000 kr. årligt.

Løntrin 53 forhøjes med 19.000 kr. årligt.

Løntrin 54 forhøjes med 25.000 kr. årligt.

Løntrin 55 forhøjes med 30.000 kr. årligt.

1. august 2003

Pr. 1. august 2003 stiger lønnen med ca. 0,50 %. 

1. oktober 2003

Pr. 1. oktober 2003 vil lønnen stige ca. 0,38 %.

2. Beregning af procentreguleringen

Af KTO's aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte med henholdsvis KL, ARF, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (§ 3, stk. 1) fremgår det, at procentreguleringen pr. 1. april 2002 på 1,061566 skal forhøjes med:

  • 1,2618 pct. point pr. 1. april 2003
  • 0,5258 pct. point pr. 1. august 2003
  • 0,3995 pct. point pr. 1. oktober 2003

Danmarks Statistik har nu meddelt såvel udviklingen i fortjenesten for den private sektor for 3. kvartal 2002 (4,0 %), som udviklingen i fortjenesten for den (amts)kommunale sektor 3. kvartal 2002 (2,4 %).

Udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1. april 2003 kan herefter beregnes til i alt 2,13 %, jf. vedlagte bilag, heraf anvendes 1,22% til lokal lønudvikling, 0,05% anvendes til gennemsnitsløngarantier vedr. OK-99 m.m. og 0,86 % til generelle lønstigninger.

Procentreguleringen pr. 1. april 2003, pr. 1. august 2003 og pr. 1. oktober 2003 fremkommer herefter således:

Beregning af den samlede procentregulering af (amts)kommunale lønninger pr. 1.4.2003, 1.8.2003 og 1.10.2003:

 

Procentregulering pr. 31.3.2003

Procentregulering, aftalt generel lønstigning

Procentregulering pr. 1.4.2003 incl. aftalt lønstigning

 

+

=

1,061566

0,012618

1,074184

Reguleringsordning, udmøntning til generel lønstigning (0,86%)

Procentregulering, stigning som følge af reg.ordningen (0,0086*1,074184)

Ny procentregulering pr. 1.4.2003

 

 

+

=

 

 

0,009238

1,083422

Procentregulering, aftalt generel lønstigning

Ny procentregulering pr. 1.8.2003

+

=

0,005258

1,088680

Procentregulering, aftalt generel lønstigning,

Ny procentregulering pr. 1.10.2003

+

=

0,003995

1,092675

 

3. Løntabeller

 

Der vedlægges følgende nye tabeller pr. 1. april 2003:

1) Kommunale lønninger pr. 1. april 2003 (3 sider)

2) Lønninger pr. 1. april 2003 - Timeløn (1 side)

3) Lønninger pr. 1. april 2003 - 50 % overarbejdstillæg (1 side)

4) Lønninger pr. 1. april 2003 - Overarbejde 150 % (1 side)

5) Lønninger pr. 1. april 2003 - Overarbejde 200 % (1 side)

6) Lønninger pr. 1. april 2003 - Timeløn (divisor: 1820) (1 side)

7) Lønninger pr. 1. april 2003 - Særlige tillæg (3 sider)
8) Lønninger pr. 1. april 2003 - Forskudttidsbetalinger m.m. og løn til EGU-elever (1 side)

De nye tabeller for lønningerne pr. 1. august 2003 og pr. 1. oktober 2003 eftersendes mandag den 2. december 2002. 

4. Pension

Det skal bemærkes, at de pensionsgivende lønninger samt pensionsbidrag mv. først udsendes senere. Det skyldes, at der skal udregnes en forhøjelse af den pensionsgivende løn for løntrin 1-41. Forhøjelsen fremkommer dels ved fastfrysning af det ikke-pensionsgivende tillæg i kommunerne i gruppe 1-4 og dels ved udmøntning af 50 mio. kroner pr. 1. april 2003, jf. KTO-forligets punkt 1.1.2.

Denne skrivelse med tilhørende løntabeller vil også kunne findes på KTO's hjemmeside: www.kto.dk

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Anne-Marie Sonne Jensen