Nye lønninger pr. 1. august 2003 og pr. 1. oktober 2003

2. december 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til

KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.06-03

AM

Direkte tlf.nr.:3347 0626

2. december 2002

 

Vedr.: Nye lønninger pr. 1. august 2003 og pr. 1. oktober 2003

 

I forlængelse af KTO's udsendelse den 29. november 2002 vedrørende løntabeller pr. 1. april 2003 udsendes hermed de nye løntabeller pr. 1. august 2003 samt pr. 1. oktober 2003.

Der vedlægges følgende nye tabeller pr. 1. august 2003:

1) Kommunale lønninger pr. 1. august 2003 (3 sider)

2) Lønninger pr. 1. august 2003 - Timeløn (1 side)

3) Lønninger pr. 1. august 2003 - 50 % overarbejdstillæg (1 side)

4) Lønninger pr. 1. august 2003 - Overarbejde 150 % (1 side)

5) Lønninger pr. 1. august 2003 - Overarbejde 200 % (1 side)

6) Lønninger pr. 1. august 2003 - Timeløn (divisor: 1820) (1 side)

7) Lønninger pr. 1. august 2003 - Særlige tillæg (3 sider)

(1 side)8) Lønninger pr. 1. august 2003 - Forskudttidsbetalinger m.m. og løn til EGU-elever

 

Der vedlægges følgende nye tabeller pr. 1. oktober 2003:

1) Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2003 (3 sider)

2) Lønninger pr. 1. oktober 2003 - Timeløn (1 side)

3) Lønninger pr. 1. oktober 2003 - 50 % overarbejdstillæg (1 side)

4) Lønninger pr. 1. oktober 2003 - Overarbejde 150 % (1 side)

5) Lønninger pr. 1. oktober 2003 - Overarbejde 200 % (1 side)

6) Lønninger pr. 1. oktober 2003 - Timeløn (divisor: 1820) (1 side)

7) Lønninger pr. 1. oktober 2003 - Særlige tillæg (3 sider)

(1 side)8) Lønninger pr. 1. oktober 2003 - Forskudttidsbetalinger m.m. og løn til EGU-elever

 

Pension

Det skal igen bemærkes, at de pensionsgivende lønninger samt pensionsbidrag mv. først udsendes senere. Det skyldes, at der skal udregnes en forhøjelse af den pensionsgivende løn for løntrin 1-41. Forhøjelsen fremkommer dels ved fastfrysning af det ikke-pensionsgivende tillæg i kommunerne i gruppe 1-4 og dels ved udmøntning af 50 mio. kroner pr. 1. april 2003, jf. KTO-forligets punkt 1.1.2.

Lønninger pr. 1. april 2003, pr. 1. august 2003 og pr. 1. oktober 2003 vedrørende den maksimale timeløn ved puljejob og jobtræning udsendes snarest.

Denne skrivelse med tilhørende løntabeller vil også kunne findes på KTO's hjemmeside: www.kto.dk.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Anne-Marie Sonne Jensen