Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2003, pr. 1. august 2003 og pr. 1. oktober 2003

6. december 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til

KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.06-03

AM

Direkte tlf.nr.:3347 0626

6. december 2002

 

Vedr.: Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2003, pr. 1. august 2003 og pr. 1. oktober 2003

 

I fortsættelse af udsendelse den 29. november 2002 og den 2. december 2002 om (amts)kommunale lønninger eftersendes hermed tabellerne med de pensionsgivende lønninger.

I løntabellerne er nu indregnet en forhøjelse af den pensionsgivende løn for løntrin 1-41. Forhøjelsen fremkommer dels ved fastfrysning af det ikke-pensionsgivende områdetillæg i kommunerne i gruppe 1-4 og dels ved udmøntning af 50 mio. kroner pr. 1. april 2003, jf. KTO-forligets punkt 1.1.2.

Det kan oplyses, at forskellen mellem grundløn og den pensionsgivende løn pr. 1. april 2003 indsnævres med yderligere ca. 18,5 %-point i forhold til pr. 1. april 2002 og med ca. 2 %-point pr. 1. august 2003 samt ca. 1,5 %-point pr. 1. oktober 2003. 

Siden iværksættelsen af udbygningen af den pensionsgivende løn, som skete i forbindelse med OK-97, er forskellen mellem grundløn og den pensionsgivende løn indsnævret med ca. 86,5 % pr. 1.april 2003, ca. 88 % pr. 1. august 2003 og endelig ca. 89,5 % pr. 1. oktober 2003. 

Af KTO-forligets punkt 3 med tilhørende bilag 3 fremgår, at der foretages en nettoficering af de pensionsgivende lønninger samtidig med udmøntning af pensionsmidler. På baggrund heraf udsendes nu nettoficerede pensionstabeller for de hyppigst anvendte pensionsprocenter.

Pensionstabellerne vil kunne findes på KTO's hjemmeside www.kto.dk. 

Der vedlægges følgende nye tabeller pr. 1. april 2003:

1) (3 sider) Kommunale lønninger pr. 1. april 2003 - med pensionsgivende løn

2) : (2,42%, 7,69%, 8,64%, 12,50%, 12,83%, 13,15%, 
13,48%, 13,81% 14,14% 14,47%, 14,80%, 15,79%, 16,12% og 16,79%) (5 sider) Kommunale lønninger pr. 1. april 2003 - udvalgte pensions- ordninger, nettoficeret

Der vedlægges følgende nye tabeller pr. 1. august 2003:

1) (3 sider) Kommunale lønninger pr. 1. august 2003 - med pensionsgivende løn

2) : (2,42%, 7,69%, 8,64%, 12,50%, 12,83%, 13,15%, 
13,48%, 13,81% 14,14% 14,47%, 14,80%, 15,79%, 16,12% og 16,79%) (5 sider) Kommunale lønninger pr. 1. august 2003 - udvalgte pensions- ordninger, nettoficeret

Der vedlægges følgende nye tabeller pr. 1. oktober 2003:

1) (3 sider) Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2003 - med pensionsgivende løn

2) : (2,42%, 7,69%, 8,64%, 12,50%, 12,83%, 13,15%, 
13,48%, 13,81% 14,14% 14,47%, 14,80%, 15,79%, 16,12% og 16,79%) (5 sider) Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2003 - udvalgte pensions- ordninger, nettoficeret

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Anne-Marie Sonne Jensen