Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

23. december 2002

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.04.08-10
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
23. december 2002

 

Vedr.: Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Hermed fremsendes i underskreven stand Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter.

Opmærksomheden i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse skal henledes på ændringerne i kapitel 3 vedr. tillidsrepræsentanter, idet der ved OK-02 er indført en helt ny mulighed for, at man lokalt kan indgå TR-aftaler, der erstatter de centrale regler.

Det bemærkes, at de nye muligheder for at indgå lokale TR-aftaler også gælder for TR/SU-(amts)kommuner, jf. brev af 2. oktober 2002 til KTO's medlemsorganisationer vedr. underskrevet aftale om TR/SU.

I forhandlingen kan f.eks. indgå løn, tid, fysiske vilkår, antal, suppleanters TR-beskyttelse, kompetence, uddannelsesmuligheder og økonomiske incitamenter. Det vil således være muligt for de lokale parter at lade næsten alle elementer i de centrale TR-regler indgå i forhandlingen, dog ikke forhold vedr. TR-beskyttelsen.

Såfremt der opstår uoverensstemmelser om en lokal TR-aftale, kan sagen, efter forudgående mægling, indbringes for en voldgift.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Lars Daugaard