KL og Amtsrådsforeningens brev om overenskomst- og aftaleforhold ved Bornholms Regionskommune

6. januar 2003
Organisationsudsendelse 

 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.10.03-3
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
6. januar 2003

Vedr.: KL og Amtsrådsforeningens brev om overenskomst- og aftaleforhold ved Bornholms Regionskommune

KL og Amtsrådsforeningen udsendte kort før jul et brev til KTO og KTO's medlemsorganisationer om overenskomst- og aftaleforhold ved Bornholms Regionskommune, . jf. vedlagte kopi

Det fremgår blandt andet heraf, at Sammenlægningsudvalget har besluttet af opretholde medlemskabet af både KL og Amtsrådsforeningen, idet foreningernes beføjelser og opgaver som arbejdsgiverorganisationer deles, jf. det til brevet vedlagte bilag A.

Det fremgår endvidere, at Amtsrådsforeningen og KL på Bornholms Regionskommunes vegne ønsker en tilkendegivelse fra KTO og KTO's medlemsorganisationer, om man kan tiltræde, at den kollektive overenskomstdækning med virkning fra 1. januar 2003 følger Bornholms Regionskommunes bemyndigelser til henholdsvis Amtsrådsforeningen og KL.

Brevet fra KL og Amtsrådsforeningen vil blive drøftet på et møde den 8. januar 2003 i forhandlingsudvalgets sekretariatsudvalg med henblik på en afklaring af, hvorledes KTO skal forholde sig til det i brevet anførte. KTO skal derfor foreslå, at organisationen afventer med en besvarelse af brevet, indtil denne drøftelse har fundet sted. Medlemsorganisationerne vil hurtigst muligt blive orienteret om drøftelsen i forhandlingsudvalgets sekretariatsudvalg.

Som det også fremgår af brevet, vil forholdene omkring Bornholms Regionskommune i øvrigt blive drøftet på et møde den 28. januar 2003 mellem løndirektørkredsen og forhandlingsudvalgets sekretariatsudvalg.

 

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Helle Basse