Rammeaftale om åremålsansættelse - Frederiksberg Kommunes område

28. januar 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.14-3
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
28. januar 2003

Vedr.: Rammeaftale om åremålsansættelse - Frederiksberg Kommunes område

Hermed fremsendes kopi af den om åremålsansættelse på Frederiksberg Kommunes område.underskrevne rammeaftale af 23. januar 2003

Aftalen har virkning fra den 1. april 2002, med mindre andet fremgår af aftalens enkelte bestemmelser, og aftalen afløser den tidligere rammeaftale af 7. januar 2000 om åremåls-ansættelse på Frederiksberg Kommunes område.

Den underskrevne aftale er identisk med bilag 4.1.D i KTO-forliget, idet der dog er indsat en ny bemærkning om nettoficering i § 8, stk. 5, (supplerende pension for åremålsansatte tjenestemænd).

De væsentligste ændringer i aftalen er:

Minimumskravet for forlængelse af en åremålsaftale er nedsat til 6 måneder.

Ved indgåelse af åremålsaftalen kan det aftales, at den åremålsansatte har krav på et fratrædelsesbeløb i tilfælde af uansøgt afsked på grund af sygdom.

Den supplerende pensionsordning pr. 1. april 2002 beregnes med en procent af åremålstillægget svarende til pensionsprocenten for den parallelle overenskomst-gruppe, dog mindst 15% (nettoficeret 15,79%) af åremålstillægget.

Særskilte bemærkninger/bestemmelser om rammeaftalens anvendelse på åremåls-ansatte tjenestemænd i folkeskolen (den lukkede gruppe).

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Helle Basse