Rammeaftale om åremålsansættelse - Københavns Kommunes område

13. februar 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.14-6
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
13. februar 2003

Vedr.: Rammeaftale om åremålsansættelse - Københavns Kommunes område

Hermed fremsendes kopi af den underskrevne rammeaftale af 10. februar 2003 om .åremålsansættelse på Københavns Kommunes område

Aftalen har virkning fra den 1. april 2002, med mindre andet fremgår af aftalens enkelte bestemmelser.

Der er tale om en ny rammeaftale, idet der ikke tidligere mellem Københavns Kommune og KTO har været indgået en rammeaftale om åremålsansættelse.

Den underskrevne aftale er identisk med bilag 4.1.C i KTO-forliget, idet der dog er indsat en ny bemærkning om nettoficering i § 7, stk. 5, (supplerende pension for åremålsansatte tjenestemænd).

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Helle Basse