Regulering af tjenestemandspensioner med virkning fra 1. april 2003

18. februar 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.01.05-02
heb
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
18. februar 2003

Vedr.: Regulering af tjenestemandspensioner med virkning fra 1. april 2003

I forbindelse med KTO-forliget 2002 blev der aftalt en regulering af tjenestemandspensionerne udover den generelle procentregulering med 1% pr. 1. april 2003, jf. forligets punkt 3.

Det aftalte udmøntes teknisk således, at der med virkning fra 1. april 2003 etableres en særlig procentregulering, der danner grundlag for beregning af den pensionsgivende årsløn i forhold til beregning af tjenestemandspensioner. Det aftalte kan anskueliggøres som følger:

Procentregulering

 

I forhold til løn mv.

 

I forhold til

tjenestemandspension

Pr. 1. april 2003 1,083422 1,094024
Pr. 1. august 2003 1,088680 1,099282
Pr. 1. oktober 2003 1,092675 1,103277
     
Pensionsgivende

årsløn på løntrin 44

Overenskomstansatte

 

Tjenestemands-

pensionister

Pr. 1. april 2003 327.692 330.898
Pr. 1. august 2003 329.282 332.489
Pr. 1. oktober 2003 330.490 333.697
     
Pension (37 år sats)

i forhold til løntrin 44

Ved hidtidig beregning

pr. år

Ved ny beregning

pr. år

Pr. 1. april 2003 186.784 188.612
Pr. 1. august 2003 187.691 189.519
Pr. 1. oktober 2003 188.379 190.207

 

Tabeloversigt om tjenestemandspension i kommuner og amter vil formentlig i øvrigt kunne rekvireres hos Kommuneinformation om ca. 1. måned.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Henning Bickham