KTO-vejledning om lokale TR-aftaler

24. februar 2003
Organisationsudsendelse  

 

Til
KTO´s medlemsorganisationer

J.nr.: 2.04.06-01
SFN/jb
Direkte: 3347 0615
24. februar 2003

 

Vedr.: KTO-vejledning om lokale TR-aftaler

 

Hermed fremsendes et eksemplar af . KTO's egen vejledning om indgåelse af lokale TR-aftaler

Udover denne vejledning udgiver KTO i samarbejde med de (amts)kommunale arbejdsgiverparter en pjece med en fælles vejledning om indgåelse af lokale TR-aftaler.

Den fælles vejledning er under trykning og vil blive udsendt i slutningen af næste uge.

Pjecerne er gratis (bortset fra forsendelsesomkostninger og ekspeditionsgebyr). De udsendes kun i yderligere eksemplarer til de organisationer, der har forhåndsbestilt dem.

Organisationer, der har forhåndsbestilt pjecen, vil få disse tilsendt/leveret i løbet af de næste dage.

Liste over det antal pjecer, der leveres til organisationerne fremgår af . vedlagte oversigt

I et meget begrænset omfang vil enkelte eksemplarer dog kunne bestilles på KTO's hjemmeside, via e-mail as@kto.dk eller ved henvendelse til Anita Sørensen, tlf. 3347 0623. Også enkelteksemplarer tillægges forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 30,00 kr.

Herudover kan pjecen downloades fra KTO's hjemmeside.

Nærværende brev med bilag er ligeledes tilgængeligt på www.kto.dk.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Allan Hauge Nielsen