Fælles vejledning om lokale TR-aftaler

3. marts 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.04.06-01
AHN/jb
Direkte tlf: 3347 0615
3. marts 2003

Vedr.: Fælles vejledning om lokale TR-aftaler

Hermed fremsendes et eksemplar af den om indgåelse af lokale TR-aftaler, KTO har udarbejdet i samarbejde med de (amts)kommunale arbejdsgiverparter. fælles vejledning

Pjecerne er gratis (bortset fra forsendelsesomkostninger og ekspeditionsgebyr). De udsendes kun i yderligere eksemplarer til de organisationer, der har forhåndsbestilt dem.

Organisationer, der har forhåndsbestilt pjecen, vil få disse tilsendt/leveret i løbet af de næste dage.

Liste over det antal pjecer, der leveres til organisationerne fremgår af vedlagte .oversigt

I et meget begrænset omfang vil enkelte eksemplarer dog kunne bestilles på KTO’s hjemmeside, via e-mail as@kto.dk eller ved henvendelse til Anita Sørensen, tlf. 3347 0623. Også enkelteksemplarer tillægges forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 30,00 kr.

Herudover kan pjecen downloades fra KTO’s hjemmeside samt på www.personaleweb.dk/4Z237I.

Nærværende brev med bilag er ligeledes tilgængeligt på .

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Allan Hauge Nielsen