"Få del i tiden" - nyhedsavis nr. 3 om lokale arbejdstidsaftaler - kom godt i gang

18. marts 2003
Organisationsudsendelse 

 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 6.01-15
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
18. marts 2003

 

Vedr.: "Få del i tiden" - nyhedsavis nr. 3 om lokale arbejdstidsaftaler - kom godt i gang

 

"Få del i tiden" er den tredje af i alt 5 nyhedsaviser om erfaringerne med lokale arbejdstidsaftaler. De sidste 2 aviser udkommer løbende i første halvdel af 2003.

Aviserne er tænkt som inspiration til ledere, tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter mv., der overvejer eller allerede er i gang med at lave en lokal arbejdstidsaftale på deres arbejdsplads.

I nyhedsavisen kan der bl.a. læses om:

  • At lederrollen ændrer sig, når en arbejdsplads går i gang med et arbejdstidsprojekt. Hvis lederne ikke er opmærksomme på dette skift i lederrollen, kan projektet udvikle sig i en uheldig retning. Det er derfor vigtigt, at lederne er forberedte og klædt på til denne opgave.
  • At arbejdstidsprojekter også handler om kulturændringer. Det er svært at indgå nye aftaler uden også at berøre de faktorer, som er en del af arbejdspladsens kultur - fx hvor meget ansvar ønsker medarbejderne, hvor meget ønsker lederne at afgive og tør man tage en drøftelse af relationerne mellem faggrupperne.
  • At SU/MED kan bruges som styregruppe, og til at udbrede og forankre ejerskabet til et arbejdstidsprojekt. 
  • At et ejerskab til et arbejdstidsprojekt forudsætter, at det er klart for alle parter, hvordan beslutninger bliver taget, og hvilken konsekvenser de vil få. Ligeledes er det vigtigt, at tillidsrepræsentanter og de faglige organisationer er taget i ed.
  • Øvrige erfaringer og gode råd fra en række kommunale og amtslige arbejdspladser.

I rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler fra 1999, som er indgået mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgivere, er der givet de lokale parter mulighed for at fravige de centralt aftalte arbejdstidsregler. Som erstatning kan de lokale parter aftale egne spillerregler, så arbejdstidsreglerne matcher medarbejdernes og arbejdspladsens konkrete behov.

Aviserne er udgivet af parterne på det kommunale og amtskommunale arbejdsmarked.

Yderligere eksemplarer af avisen vil kunne downloades gratis og  på www.personaleweb.dk/4Z228I. på denne side

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /


Henrik Würtzenfeld