Regulering af tjenestemandspensioner med virkning fra 1. april 2003 - oversigt

24. marts 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.01.05-02
heb
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
24. marts 2003

Vedr.: Regulering af tjenestemandspensioner med virkning fra 1. april 2003

Ved brev af 18. februar 2003 fremsendte KTO en oversigt, der viser den pensionsgivende årsløn pr. 1. april, 1. august og 1. oktober 2003 på alle løntrinene, som danner grundlag for beregning af tjenestemandspension.

Da der desværre har vist sig at være fejl i oversigten, for så vidt angår de pensionsgivende årslønninger på løntrinene 49-55, fremsendes til orientering en revideret .oversigt

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Henning Bickham