Afrapportering om kommunernes brug af BST

25. marts 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.05-05/32
HV
Lokalnr.: 118
25. marts 2003

Vedr.: Afrapportering om kommunernes brug af BST

Som afslutning på PULS-projektet om ”BST og kommunerne” har Center for Alternativ SamfundsAnalyse (CASA) publiceret rapporten ”Enzymer til arbejdsmiljøet – et projekt om kommunernes brug af BST”. Afrapporteringen har form af en håndbog, som kan anvendes til at kvalificere kommunernes kritiske brug af BedriftSundhedsTjenesten (BST).

Projektet blev iværksat i 2001 for at kvalificere grundlaget for beslutning om valg af BST i kommunernes SIO og MED-system, idet den tidligere SR-regering besluttede at en række nye områder skulle omfattes af den lovpligtige BST med påbegyndende indfasning fra starten af 2002. Imidlertid besluttede den nye VK-regering at stille BST-udbygningen i bero, hvilket fik konsekvens for en række planlagte aktiviteter i projektet.

Perspektivet for PULS-projektet har været at understøtte kommunernes indsats for et bedre arbejdsmiljø i sammenhæng med de store udfordringer med at rekruttere arbejds-kraft og skabe attraktive arbejdspladser.

Selve afrapporteringen indeholder en opsummering af de gennemførte projektaktiviteter, herunder en række eksempler på kommunernes samarbejde med BST samt hovedresultaterne af de gennemførte delundersøgelser.

Det gennemgående for afrapporteringen har været at belyse en række problemstillinger i samarbejdsrelation mellem kommunerne og BST, herunder skal nævnes:

  • Forslag til modeller for samarbejdet med BST
  • Ideer til hvordan samarbejdet med BST kan organiseres
  • Ønsker til og erfaringer med BST
  • Erfaringer med at bruge BST til tværgående opgaver og projekter
  • Hvordan viden kan udvikles og deles i samarbejdet
  • Hvordan kommunen bliver en aktiv forbruger af BST

I forhold til undersøgelsen af hvordan kommunerne bruger BST, skal det fremhæves, at kommunerne udtrykker stor tilfredshed med deres samarbejde med BST. Ligeledes viser undersøgelsen, at tanken om det forebyggende arbejdsmiljøarbejde har vundet bred opbakning i kommunerne.

Afrapporteringen foreligger ikke i trykt udgave, idet materialet bedst egner sig til elektronisk formidling. På den fælles personalepolitiske hjemmeside www.personaleweb.dk er der oprettet en selvstændig side, hvor brugere med interesse for emnet kan navigere rundt i rapportens indhold, eller downloade rapporten i sin helhed.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Henrik Vittrup