Pjece på KTO's hjemmeside - "Sæt ny løn på dagsordenen"

4. april 2003

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.25-07/6
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
4. april 2003

 

Vedr.: Pjece på KTO's hjemmeside - "Sæt ny løn på dagsordenen"

 

På KTO's hjemmeside er det nu muligt at læse og downloade vedlagte pjece "Sæt ny løn på dagsordenen" (under www.kto.dk; klik på knappen "TR/MED lokalt", der ligger på menubjælken). Pjecen ligger alene på hjemmesiden, og kan derfor ikke rekvireres eller købes.

Pjecen er en "læse-let" udgave af KTO's vejledning om "Penge til ny løn", som blev udsendt den 5. marts 2003. I pjecen gives tillids- og medarbejderrepræsentanter inspiration til, hvordan de kan søge indflydelse på budgettet og det økonomiske råderum til ny løn.

I pjecen redegøres der kortfattet for en række forhold, som tillids- og medarbejderrepræsentanter skal være opmærksom på, når budgettet og det lokale økonomiske råderum drøftes i amter og kommuner, og der gives en række forslag til spørgsmål, som tillids- og medarbejderrepræsentanterne kan tage udgangspunkt i under drøftelserne i samarbejdsudvalg, ved personalemøder mv.

Hensigten med pjecen er at nå ud til en bred målgruppe blandt tillids- og medarbejderrepræsentanter med henblik på, at der blandt andet i de kommende budgetdrøftelser i kommuner og amter sættes øget fokus på det lokale økonomiske råderum til ny løn.

På KTO's hjemmeside er der herudover en række henvisninger til andre hjemmesider, hvor der ligger relevante oplysninger om det lokale økonomiske råderum, vejledninger til brug for fastlæggelse af budgettet, inspiration om lønsumsstyring mv. (under ). Der er her en række henvisninger til blandt andet nogle organisationers vejledninger og materialer på området.  www.kto.dk; klik på knappen "TR/MED lokalt", der ligger på menubjælken

KTO vil løbende opdatere henvisningerne på hjemmesiden, og skal i den forbindelse bede organisationerne løbende meddele, om der er behov for yderligere henvisninger og/eller ajourføring af de allerede anførte henvisninger og links. Oplysninger herom bedes sendt til KTO eller mailet til konsulent Henrik Würtzenfeld på hw@kto.dk

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Henrik Würtzenfeld