Forskudttidsbetaling m.m. pr. 1. april 2003, pr. 1. august 2003 og pr. 1. oktober 2003

7. april 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.06-03
AM
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
7. april 2003

Vedr.: Forskudttidsbetaling m.m. pr. 1. april 2003, pr. 1. august 2003 og pr. 1. oktober 2003

Til medlemsorganisationernes orientering fremsendes hermed reviderede oversigter over forskudttidsbetalinger m.m. , og . pr. 1. april 2003 pr. 1. august 2003 pr. 1. oktober 2003

I KTO-forliget 2002 blev der til fordeling af arbejdstidsbestemte særydelser bl.a. afsat en pulje, der anvendes til særydelsesstigninger efter aftale mellem medlemsorganisationerne og de (amts)kommunale arbejdsgivere.

Den nævnte pulje udgør 3,72%, og udmøntningen af puljen betyder, at visse særydelser nu er øget i forhold til de forskudttidsbetalinger, der blev udmeldt fra KTO 29. november 2002 og 2. december 2002.

Det er blevet oplyst over for KTO, at det i vedlagte tabeller drejer sig om tillæg (hverdage ml. kl. 17.00-06.00), Lørdagstillæg (lørdage kl. 11.00-17.00), weekendtillæg (ml. lørdag kl. 17.00-mandag kl. 04.00, samt helligdage), rådighedsvagt hverdag og rådighedsvagt søndag.

Oversigterne over forskudttidsbetalinger m.m. pr. 1. april 2003, pr. 1. august 2003 og pr. 1. oktober 2003 vil kunne findes på KTO's hjemmeside .

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Anne-Marie Sonne Jensen

Læs medlemsudsendelse af 9. maj 2003