Niveau 2 og 3 sager i ny løn

8. april 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.25-03/13
JH/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
8. april 2003

Vedr.: Niveau 2 og 3 sager i ny løn

KTO har fra KL og Amtsrådsforeningen modtaget vedlagte over niveau 2 og 3 sager i ny løn fordelt på (amts)kommuner, organisationer og om uenigheden vedrører forhåndsaftale, skal- eller kan-bestemmelser. oversigter

Af oversigten fra KL's område fremgår det, at der indtil marts 2003 har været ca. 800 niveau 2 sager, og at der er videreført 108 sager til niveau 3, hvoraf 20 afsluttedes uden at enighed blev opnået. En tilsvarende opgørelse frem til marts 2001, der blev udsendt til medlemsorganisationerne den 14. marts 2001, viste, at der var 467 niveau 2 sager, og at der var videreført 45 sager til niveau 3, hvoraf 9 blev afsluttet uden af enighed var opnået.

Af oversigten fra Amtsrådsforeningen fremgår det, at der indtil marts 2003 har været 147 niveau 2 sager, og at der har været 18 niveau 3 sager, hvoraf 9 er afsluttet uden at enighed er opnået i niveau 3. Af disse 9 sager er nogle dog efterfølgende blevet løst. Af oversigten fra 2001 fremgik det, at der på Amtsrådsforeningens område var 83 niveau 2 sager, og at der havde været 6 niveau 3 sager.

Det bemærkes, at KL's oversigt ikke stemmer helt overens, når de enkelte opgørelser i niveau 2 og 3 sammenlignes.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Jørgen Holst