Projekt om fremtidens attraktive arbejdspladser i kommuner og amter

8. april 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.05-01/3
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
8. april 2003

Vedr.: Projekt om fremtidens attraktive arbejdspladser i kommuner og amter

Det Personalepolitiske Forum har igangsat et projekt om fremtidens attraktive arbejdspladser i kommuner og amter.

Som annonceret i brev til medlemsorganisationerne den 14. marts 2003 om mulighed for forhåndsbestilling, vedlægges hermed et eksemplar af debatpjecen "Arbejde af lyst - Fremtidens attraktive arbejdsplads i amter og kommuner", udarbejdet af Instituttet for Fremtidsforskning for Det Personalepolitiske Forum. Yderligere forhåndsbestilte eksemplarer vil blive fremsendt særskilt.

Pjecen er tænkt som en appetitvækker i kommuner og amter, som ønsker inspiration til debat om udvikling af attraktive arbejdspladser.

Pjecen giver et overblik over nogle udviklingstendenser og nye måder at tænke attraktive arbejdspladser på. Vægten er lagt der, hvor mediernes og organisationernes søgelys ikke er allerede.

Det Personalepolitiske Forums håb er, at pjecen fx. kan blive brugt som et oplæg til debat i MED- og samarbejdsudvalg og på de enkelte arbejdspladser. Yderligere eksemplarer af pjecen kan downloades på www.personaleweb.dk.

Selve projektet igangsættes på en: Temadag om attraktive arbejdspladser, den 20. maj 2003.

På temadagen sættes emnet til debat. Samtidig får 4 kommuner og 2 amter overrakt en stafet, som markerer, at de nu går i gang med et 8 måneders projektforløb om attraktive arbejdspladser. På temadagen offentliggøres desuden et katalog over værktøjer og metoder til at skabe attraktive arbejdspladser. Kataloget er udarbejdet af Mercuri Urval for Det Personalepolitiske Forum.

Ved tilmelding til temadagen bedes vedlagte benyttet. Det bemærkes, at der er et begrænset antal pladser. tilmeldingsblanket

Debatpjecen og er udsendt til det øverste medbestemmelses og medindflydelsesudvalg i kommuner og amter. invitationen

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Henrik Carlsen