Forskudttidsbetaling m.m.

9. maj 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.06-03
JH/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
9. maj 2003

Vedr.: Forskudttidsbetaling m.m.

Til medlemsorganisationernes orientering blev den 7. april 2003 fremsendt reviderede oversigter over forskudttidsbetalinger m.m. pr. 1. april 2003, pr. 1. august 2003 og pr. 1. oktober 2003.

Det drejede sig om tillæg (hverdage ml. kl. 17.00-06.00), lørdagstillæg (lørdag kl. 11.00-17.00), weekendtillæg (ml. lørdag kl. 17.00-mandag kl. 04.00, samt helligdage), rådighedsvagt hverdag og rådighedsvagt søndag.

Det har vist sig, at en række forskudttidsbetalinger, fx tillæg for hverdage mellem kl. 17.00-06.00, ikke længere reguleres ens på samtlige overenskomstområder.

I konsekvens heraf vil KTO undlade fremover at udsende oversigter over forskudttidsbetalinger. I stedet henvises til de enkelte overenskomster for de nærmere bestemmelser og reguleringer.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Jørgen Holst