Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 1. kvartal 2002-2003

9. maj 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.04.01-12
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
9. maj 2003

Vedr.: Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 1. kvartal 2002-2003

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har nu offentliggjort deres lønudviklingstal for den (amts)kommunale sektor 1. kvartal 2002-2003, jf. . bilag 1

Det forventes at Danmarks Statistik offentliggør deres lønudviklingstal for den (amts)kommunale sektor 1. kvartal 2002-2003 i uge 21.

Nedenfor redegøres der mere indgående for lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor på baggrund af DS' tal.

 

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor
Ifølge FLD var årsstigningstakten for 1. kvartal 2002-2003 i "lønnen i alt" for den (amts)kommunale sektor som helhed 1,7%. Tilsvarende var årsstigningstakten i "løn excl. genetillæg og pension" 1,5%, jf. . Denne opgørelse omfatter samtlige ansatte. bilag 2

Hvis lønudviklingen alene opgøres for identiske personer i identiske stillinger i samme kommune i de to på hinanden følgende år findes en årsstigningstakt i 1. kvartal 2002-2003 i "lønnen i alt" på 2,0% og i "løn excl. genetillæg og pension" på 1,7%. Når lønudviklingen opgøres på denne måde fjernes de strukturelle ændringer i den (amts)kommunale sektor, og dvs. at ændringerne i personalesammensætningen ikke påvirker lønudviklingen.

 

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor for udvalgte stillingsgrupper
viser årsstigningstakterne, ifølge FLD, for udvalgte stillingsgrupper for 1. kvartal 2001-2002, 4. kvartal 2001-2002 og 1. kvartal 2002-2003.Bilag 3

Der er i hver af de udvalgte stillingsgrupper som udgangspunkt mere end ca. 5.000 fuldtidsbeskæftigede. Samlet set dækker de udvalgte stillingsgrupper ca. 68% af alle fuldtidsbeskæftigede i den (amts)kommunale sektor.

Det skal særligt bemærkes, at data for de bornholmske kommuner nu indgår i tallene for henholdsvis 4. kvartal 2001-2002 og 1. kvartal 2002-2003. Dette betyder marginale afvigelser i forhold til de tal som tidligere har været udsendt til medlemsorganisationerne i skrivelse af den 7. februar 2003.

For oplysninger vedrørende øvrige stillingsgrupper henvises til FLD's lønudviklingstabeller, der kan findes på FLD's hjemmeside: www.fldnet.dk/lopaks2g.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Vibeke Pedersen