Spørgsmål af tværgående karakter om forhåndsaftaler i Bornholms Regionskommune

3. juli 2003
Organisationsudsendelse 

 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.10.03-3/1
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
3. juli 2003

Vedr.: Spørgsmål af tværgående karakter om forhåndsaftaler i Bornholms Regionskommune

Vedlagt fremsendes til orientering om spørgsmål af tværgående karakter om forhåndsaftaler i Bornholms Regionskommune. underskrevet referat

Medlemsorganisationerne har tidligere den 21. maj 2003 fået tilsendt kopi af referat om spørgsmål af generel og tværgående karakter vedrørende aftale- og overenskomstforhold for Bornholms Regionskommune. I den forbindelse blev det oplyst, at KTO havde anmodet om en drøftelse af anvendelsesområdet for lokale forhåndsaftaler indgået forud for sammenlægningen den 1. januar 2003.

Resultatet af denne drøftelse fremgår af det underskrevne referat fra et møde den 17. juni 2003 mellem KTO og Bornholms Regionskommune.

Af referatet fremgår blandt andet, at parterne konstaterede, at forhåndsaftaler indgået af de 5 kommuner og amtet fortsat er gældende, indtil de ophører på grund af opsigelse, eller på anden måde falder bort.

Det fremgår tillige, hvorledes Bornholms Regionskommune har tilkendegivet - i en overgangsfase - at administrere forhåndsaftalerne i forbindelse med flytning af medarbejdere til nye arbejdspladser og i forbindelse med nyansættelser. Det er Regionskommunens intention, at overgangsfasen bliver kortest muligt, og at det er intentionen, at forhandlingerne om forhåndsaftalerne så vidt muligt afsluttes inden den 1. april 2004.

Hvis en eksisterende forhåndsaftale afløses af en ny, træder den i kraft den 1. januar 2003, med mindre andet aftales. Forhandlinger om individuelle vilkår foregår uafhængigt af forhandlingerne om forhåndsaftalerne.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Helle Basse på tlf. 33 47 06 25.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Helle Basse