Pensionsforhold for ansatte i fleksjob

24. juli 2003
Organisationsudsendelse 

 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.07.01-10
heb
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
24. juli 2003

 

Vedr.: Pensionsforhold for ansatte i fleksjob

 

Hoslagt fremsendes til orientering , efter at dette er underskrevet af de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO. Protokollat til rammeaftale om socialt kapitel om pensionsforhold for ansatte i fleksjob

Det skal i forhold til protokollatets punkt 1 og punkt 3, sidste punktum, bemærkes, at anvendelsen heraf forudsætter, at det berørte pensionsforsikringsselskab i givet fald er indstillet på at "modtage" en given person.

Det skal yderligere bemærkes, at løn- og ansættelsesvilkår med baggrund i rammeaftalen fortsat fastsættes med udgangspunkt i den overenskomst, der dækker arbejde af den tilbudte karakter, hvorfor det under alle omstændigheder er den i overenskomsten fastsatte pensionsprocent, der anvendes.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Henning Bickham