Lønstatistik for begyndere - en introduktion

28. august 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.25-02/8
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
28. august 2003

Vedr.: "Lønstatistik for begyndere - en introduktion"

 

Ved OK-02 aftalte de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO, at der i samarbejde med Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) skulle udarbejdes en pjece, der giver en pædagogisk introduktion til lønstatistikker og deres anvendelsesmuligheder med henblik på optimering af det decentrale forhandlingssystem (KTO-forliget 2002, bilag 1.4.B).

er nu udarbejdet og udsendes hermed til KTO's medlemsorganisationer efter en udarbejdet fordelingsnøgle baseret på medlemstal, se vedlagte .Pjecen "Lønstatistik for begyndere, - en introduktion" bilag 1

Den 28. august 2003 offentliggøres pjecen på KTO's hjemmeside www.kto.dk og på parternes fælles hjemmeside www.personaleweb.dk, hvor det er muligt at downloade pjecen. Der kan ikke rekvireres yderligere papirudgaver af pjecen.

Ved KTO-forliget 2002 blev det endvidere aftalt, at der skulle udarbejdes et edb-baseret interaktivt "lær-selv værktøj", som lokale forhandlere, herunder ledere og tillidsrepræsentanter, kan arbejde med (KTO-forliget 2002, bilag 1.4.B). "Lær-selv værktøjet" er udarbejdet samtidig med pjecen. FLD har udarbejdet en tabelguide, som supplerer pjecen med en beskrivelse af den praktiske udarbejdelse af lønstatistiske tabeller. Tabelguiden er tilgængelig via www.fldnet.dk/tabelguide/.Med venlig hilsen

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Vibeke Pedersen