Invitation til konferencen - "Ny løn - sådan"

2. oktober 2003
Organisationsudsendelse 

 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.25-02/7
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
2. oktober 2003

Vedr.: Invitation til konferencen - "Ny løn - sådan"

Konferencen "Ny løn - sådan" afholdes den 24. november 2003 i Odense Congress Cen-ter, og er arrangeret af KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter.

Invitation til konferencen vedlægges.

Formålet med konferencen er at give ledere, tillidsrepræsentanter og andre forhandlere inspiration til det videre arbejde med Ny løn.

På konferencen er der således mulighed for at høre en lang række konkrete erfaringer med, hvordan Ny løn kan forhandles og tilrettelægges.

Der er mulighed for at høre ledere og tillidsrepræsentanter mv. i 25 workshops og fra ca. 40 kommunale og amtslige arbejdspladser sætte fokus på bl.a.:

  • Hvordan bliver ledere og tillidsrepræsentanter klædt bedst på til at forhandle og diskutere Ny løn?
  • Hvilke muligheder og dilemmaer er der ved at lægge forhandlingskompetencen helt ud på arbejdspladsen?
  • Hvad skal til for at få en god forhandling?
  • Hvordan sikres ejerskab til lønpolitikken, og hvordan kan denne bruges i forhandlingen?
  • Hvor kan der findes lønstatistiske oplysninger til brug for forhandlingerne?
  • Hvordan drøftes det lokale økonomiske råderum?
  • Kan lønsamtaler bruges til at skabe større synlighed og accept af Ny løn?
  • Hvordan kan Ny løn kobles med virksomhedsplaner, kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling mv.?

Desuden vil der blive mulighed for at:

  • høre tidligere arbejdsminister Ove Hygum, der nu er personalechef i Nordea Asset Management & Life, fortælle om sin holdning til, hvad der skal til for, at løn opleves retfærdig, og
  • overvære Dacapo Teatret gennemføre et teaterstykke, som sætter spot på problemer og dilemmaer i forbindelse med Ny Løn. Teaterstykket er udviklet specielt til denne lejlighed.

Til orientering kan oplyses, at KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter samtidig med fremsendelse af dette brev har sendt et antal eksemplarer af invitationen til formænd og næstformænd i de øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg i amter og kommuner med henblik på, at ledere, tillidsrepræsentanter mv. på arbejdspladserne i (amts)kommunerne også herigennem gøres bekendt med muligheden for at deltage på konferencen.

På konferencen vil der i alt være plads til ca. 1.500 deltagere, og tilmelding vil ske efter "først til mølle"-princippet.

Yderligere eksemplarer af invitationen kan downloades på eller på: www.personaleweb.dk/ny_loen_konference, hvor der også er mulighed for elektronisk tilmelding.denne side

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Henrik Würtzenfeld