Udkast til forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og tjenestemandspension

9. oktober 2003
Organisationsudsendelse 

 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.01.06-01
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
9. oktober 2003

 

Vedr.: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og tjenestemandspension

KTO har d.d. fra Personalestyrelsen modtaget til forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og tjenestemandspension med henblik på evt. bemærkninger. vedlagte udkast

Forslaget indeholder blandt andet

  • En ændring af § 55, så den tilpasses de nye lønsystemer og fremover alene finder anvendelse i tilfælde, hvor tjenestemanden har pligt til at overtage den lavere lønnede stilling.
  • En forenkling af bestemmelserne om tjenestefrihed og nedsat arbejdstid.
  • En ændring af åremålslovgivningen som konsekvens af direktivet og loven om tidsbegrænset ansættelse.
  • En modernisering og forenkling af reglerne om kongelig udnævnelse.

Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension indeholder ifølge Personale-styrelsen hovedsagelig konsekvensmæssige ændringer som følge af forslaget om ændring af tjenestemandsloven.

KTO skal anmode om medlemsorganisationernes eventuelle bemærkninger til udkastet senest mandag den 20. oktober 2003 kl. 12.00, da KTO's høringssvar skal være Personalestyrelsen i hænde senest den 23. oktober 2003. Bemærkninger til sekretariatet kan evt. fremsendes pr. e-mail til hkb@kto.dk.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen 
Helle Basse