Implementering af aftale om kompetenceudvikling på KL’s område

24. oktober 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.01-13
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
24. oktober 2003

 

Vedr.: Implementering af aftale om kompetenceudvikling på KL's område

 

I forbindelse med implementeringen af aftalen om kompetenceudvikling har KL og KTO i løbet af september og oktober 2003 afholdt 7 temamøder med deltagelse af i alt ca. 800 tillidsrepræsentanter og ledere.

Vedlagte pjece: er udarbejdet specielt til disse møder, og den er blevet omdelt til deltagerne på temamøderne. Der er omdelt i alt ca. 2000 eksemplarer. "Kompetenceudvikling - ny aftale, Hvad er udfordringerne?"

Pjecen fortæller kort om indholdet i aftalen om kompetenceudvikling, og der samles op på nogle af de erfaringer, der har været med kompetenceudvikling gennem de senere år. Pjecen indeholder desuden en liste over udvalgte hjemmesider mv. , som kan inspirere til arbejdet med kompetenceudvikling. Sidst i pjecen er hele aftalen om kompetenceudvikling gengivet.

Pjecen findes på www.personaleweb.dk  og på www.kto.dk.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Lars Daugaard