Overenskomststatistik 2002 og Lønspredningsstatistik 2002

7. november 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.04.01-03
VP/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0625

7. november 2003

 

Vedr.: Overenskomststatistik 2002 og Lønspredningsstatistik 2002

 

Vedlagt fremsendes til medlemsorganisationernes orientering Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2002. Statistikken er udarbejdet af Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD).

Yderligere eksemplarer kan enten erhverves ved henvendelse til Kommuneinformation, tlf. nr. 3370 3370 eller downloades fra FLD’s hjemmeside: www.fldnet.dk/publikationer/.

Samtidig kan det oplyses, at lønspredningsstatistikken 2002 ligeledes er offentliggjort på FLD’s hjemmeside. Grundet lønspredningsstatistikkens omfang udsendes den ikke i papirformat.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /
Vibeke Pedersen