Ligestillingsstatistik 2000

12. november 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.04.01-07

VP

Direkte tlf.nr.: 3347 0626

12. november 2003

 

Vedr.: Ligestillingsstatistik 2000

 

Den 11. november 2003 offentliggjorde Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) "Ligestillingsstatistikken 2000". . Hermed er en længerevarende revision af tabelindhold og -former i Ligestillingsstatistikken tilendebragt. Revisionen er foretaget i forbindelse med gennemførelsen af et personalepolitisk projekt fra OK-99 om løn- og personalestatistikker. Sidstnævnte projekt blev tilendebragt i august 2002. Statistikken er vedlagt

Den nye ligestillingsstatistik indeholder en række tabeller med opgørelser over mænd og kvinders beskæftigelse i den kommunale sektor. Tabellerne viser bl.a. kønsfordelingen på

  • overenskomstgrupper
  • forhandlings- og ansættelsesområde,
  • kvinde- og mandefag,
  • ugentlig arbejdstid og ansættelsesområde,
  • aflønningsform,
  • alder,
  • ugentlig arbejdstid og
  • pensionsordning.

Desuden indeholder statistikken en opgørelse af kvinder og mænds løn opgjort på overenskomstgrupper og fordelt på løndele og lønintervaller.

Ligestillingsstatistikken 2000 kan downloades fra FLD's hjemmeside www.fldnet.dk eller bestilles hos Kommuneinformation (tlf. 3311-3800, bestillingsnummer 6100-03).

 

Med venlig hilsen

 

Signe Friberg Nielsen /

Vibeke Pedersen