Værdier på arbejde

26. november 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.05-15
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0618

26. november 2003

 

Vedr.:  Værdier på arbejde

 

Hermed fremsendes vedlagte bog ”Værdier på arbejde”, hvilket markerer afslutningen på projektet.

Med udgangspunkt i udvalgte cases fra seks kommuner belyses de mest centrale spørgsmål som et udviklingsarbejde nødvendigvis rejser, når værdier skal gøres håndgribelige og meningsfulde på arbejdspladsen. Værdiarbejdet er i dag blevet et nøgleord i organisations- og personaleudviklingen i mange kommuner.

Bogen kommer bl.a. rundt om følgende emneområder:

  • Hvad er værdier?
  • Hvad kan et værdigrundlag bruges til?
  • Hvordan introduceres bestemte værdier og hvordan kan de virke i hverdagen?
  • Hvordan kan der skabes konkret sammenhæng mellem værdier og opgavevaretagelsen?

Ud fra konkrete erfaringer med værdiarbejdet i de valgte kommuner bliver det tydeliggjort, at det kan være en omfattende udviklingsproces at omsætte værdier til dagligdagen. Bogen giver anvisninger på hvordan udviklingsprocessen kan gennemføres, således at indsatsen kan stå mål med indsatsen.

Bogen er udsendt til samtlige formænd og næstformænd i kommunernes hovedsamarbejdsudvalg.

Bogen kan rekvireres til en pris af kr. 125,- ved henvendelse til forlaget Frydenlund, Hyskenstræde 10, 1207 København K, telefon 3393-2212 eller pr. e-mail frydenlund@frydenlund.dk Ligeledes kan bogen downloades elektronisk fra den fæl-les personalepolitiske hjemmeside: www.personaleweb.dk/4Z297I

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Henrik Vittrup