KTO´s 18. ordinære repræsentantskabsmøde

28. november 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
medlemmerne af KTO's
repræsentantskab

J.nr.: 1.02.01-03
SFN/jb
Tlf.: 3347 0611
28. november 2003

KTO's 18. ordinære repræsentantskabsmøde

 

Vedlagt fremsendes materiale til brug for KTO's repræsentantskabsmøde

                 torsdag den 18. december 2003 kl. 11.00

i Falkoner Centret, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg.

I tilknytning til repræsentantskabsmødets dagsorden (jf. KTO's indkaldelse af 17. november 2003) er det nedenfor angivet, hvilket materiale, der fremsendes nu, og hvilket, der eftersendes:

 

1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent

 

2. Beretning

(Bestyrelsens skriftlige beretning vedlægges)

 

3. Indkomne forslag

(Forslag om vedtægtsændring vedlægges)

 

4. Regnskab for perioden 1. april 2002 - 31. marts 2003

(KTO's regnskab for perioden 1. april 2002 - 31. marts 2003 vedlægges)

 

5. Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2004 - 31. marts 2005

(Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2004 - 31. marts 2005 eftersendes)

 

6. Mødets afslutning

 

Med venlig hilsen

 

Signe Friberg Nielsen