Nye lønninger pr. 1. april 2004, pr. 1. august 2004 og pr. 1. oktober 2004

28. november 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.06-03
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626

28. november 2003

 

 

Vedr.: Nye lønninger pr. 1. april 2004, pr. 1. august 2004 og pr. 1. oktober 2004

 

1. Lønstigninger pr. 1. april 2004, pr. 1. august 2004 og pr. 1. oktober 2004

Danmarks Statistik har d.d. offentliggjort lønudviklingen for 3. kvartal 2002-2003 for det private arbejdsmarked, og udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1. april 2004 kan dermed beregnes. Udmøntningen fra reguleringsordningen bliver 0,69 %. Den var oprindelig skønnet til 0,02 %, og bliver dermed 0,67 %-point højere end forventet.

Ved OK-02 forliget blev det aftalt at anvende 0,02 % til forlodsfinansiering af ny løndannelse og hvis reguleringsordningen udmøntede mere, skulle midlerne anvendes til generelle lønstigninger.

Der er aftalt generelle lønstigninger pr. 1. april 2004 (0,90 %), pr. 1. august 2004 (1,00 %) og pr. 1. oktober 2004 (0,42 %), jf. OK-02 forliget punkt 1.1.1. Med udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. april 2004 til generelle lønstigninger bliver de samlede generelle lønstigninger i 2004 i alt ca. 3 %. De generelle lønstigninger forventes dermed at repræsentere en reallønsfremgang for alle ansatte i amter og kommuner i 2004.

 

2. Beregning af procentreguleringen

Af KTO's aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte med henholdsvis KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (§ 3, stk. 1) fremgår det, at procentreguleringen pr. 1. oktober 2003 på 1,092675 skal forhøjes med:

 1. 0,9464 pct. point pr. 1. april 2004
 2. 1,0515 pct. point pr. 1. august 2004
 3. 0,4416 pct. point pr. 1. oktober 2004.

såvel udviklingen i fortjenesten for den private sektor for 3. kvartal 2002 - 2003 (3,7 %), som udviklingen i fortjenesten for den (amts)kommunale sektor 3. kvartal 2002 - 2003 (4,9 %).Danmarks Statistik har offentliggjort

kan herefter beregnes til i alt 0,69 %, jf. vedlagte bilag, heraf anvendes 0,02 % til ny løndannelse og resten, dvs. 0,67 %, anvendes til generelle lønstigninger.Udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1. april 2004

Procentreguleringen pr. 1. april 2004, pr. 1. august 2004 og pr. 1. oktober 2004 fremkommer herefter således:

Beregning af den samlede procentregulering af (amts)kommunale lønninger pr. 1.4.2004, 1.8.2004 og 1.10.2004:

Procentregulering pr. 31.3.2004

Procentregulering, aftalt generel lønstigning
Procentregulering pr. 1.4.2004 inklusiv aftalt lønstigning

1,092675
+ 0,009464
= 1,102139

Reguleringsordning, udmøntning til generel lønstigning (0,67 %)

Procentregulering, stigning som følge af reg.ordninge (0,0067*1,102139)
Ny procentregulering pr. 1.4.2004

 

+ 0,007384
 = 1,109523

Procentregulering, aftalt generel lønstigning,

Ny procentregulering pr. 1.8.2004

+ 0,010515
= 1,120038

Procentregulering, aftalt generel lønstigning,

Ny procentregulering pr. 1.10.2004

 + 0,004416
= 1,124454

 

3. Løntabeller

Der vedlægges følgende nye tabeller pr. 1. april 2004:

 1. (3 sider)Kommunale lønninger pr. 1. april 2004
 2. (1 side)Lønninger pr. 1. april 2004 - Timeløn
 3. (1 side)Lønninger pr. 1. april 2004 - 50 % overarbejdstillæg
 4. (1 side)Lønninger pr. 1. april 2004 - Overarbejde 150 %
 5. (1 side)Lønninger pr. 1. april 2004 - Overarbejde 200 %
 6. (1 side)Lønninger pr. 1. april 2004 - Timeløn (divisor: 1820)
 7. (3 sider)Lønninger pr. 1. april 2004 - Særlige tillæg

Der vedlægges følgende nye tabeller pr. 1. august 2004:

 1. (3 sider)Kommunale lønninger pr. 1. august 2004
 2. (1 side)Lønninger pr. 1. august 2004 - Timeløn
 3. (1 side)Lønninger pr. 1. august 2004 - 50 % overarbejdstillæg
 4. (1 side)Lønninger pr. 1. august 2004 - Overarbejde 150 %
 5. (1 side)Lønninger pr. 1. august 2004 - Overarbejde 200 %
 6. (1 side)Lønninger pr. 1. august 2004 - Timeløn (divisor: 1820)
 7. (3 sider)Lønninger pr. 1. august 2004 - Særlige tillæg

Der vedlægges følgende nye tabeller pr. 1. oktober 2004:

 1. (3 sider)Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2004
 2. (1 side)Lønninger pr. 1. oktober 2004 - Timeløn
 3. (1 side)Lønninger pr. 1. oktober 2004 - 50 % overarbejdstillæg
 4. (1 side)Lønninger pr. 1. oktober 2004 - Overarbejde 150 %
 5. (1 side)Lønninger pr. 1. oktober 2004 - Overarbejde 200 %
 6. (1 side)Lønninger pr. 1. oktober 2004 - Timeløn (divisor: 1820)
 7. (3 sider)Lønninger pr. 1. oktober 2004 - Særlige tillæg

4. Pension

Det skal bemærkes, at de pensionsgivende lønninger samt pensionsbidrag mv. først udsendes senere. Det skyldes, at der skal udregnes en forhøjelse af den pensionsgivende løn for løntrin 1-41. Forhøjelsen fremkommer ved fastfrysning af det ikke-pensionsgivende tillæg i kommunerne i gruppe 1-4.

Denne skrivelse med tilhørende løntabeller vil også kunne findes på KTO's hjemmeside: www.kto.dk

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Vibeke Pedersen