Udmeldelse af KTO

28. november 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 1.03.04-07
SFN/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611

28. november 2003

 

Vedr.: Udmeldelse af KTO

 

Til medlemsorganisationernes orientering skal det oplyses, at Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen, Den Alm. Danske Jordemoder-forening, Danske Fysioterapeuter, Dansk Tandplejerforening, Farma-konomforeningen, Økonomaforeningen og Danske Bioanalytikere d.d. har meddelt, at man udmelder sig af KTO. Udmeldelsen sker med 1 måneds varsel, regnet fra d.d. og har virkning fra 29. december 2003.

 

Med venlig hilsen

 

Signe Friberg Nielsen