Implementering af "Aftale om kompetenceudvikling" i amterne - årskalender 2004

8. december 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.01-13
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616

8. december 2003

 

Vedr.: Implementering af "Aftale om kompetenceudvikling" i amterne - årskalender 2004

 

Vedlagte årskalender 2004 "Kompetenceudvikling året rundt, landet rundt" er udarbejdet til inspiration for amtslige arbejdspladsers anvendelse af "Aftale om kompetenceudvikling".

Målgruppen er primært tillidsrepræsentanter og ledere på amtslige arbejdspladser.

Kalenderen består af tre dele, nemlig "Aftale om kompetenceudvikling" med Amtsrådsforeningens og KTO's fælles kommentarer, artiklen "Man lever, så længe man lærer!", og tolv fortællinger fra amtslige arbejds-pladser (en for hver måned) om kompetenceudvikling i praksis.

Kalenderen er udsendt til amterne, personalechefkredsen samt formand og næstformand i de centrale Samarbejdsudvalg/MED-udvalg. Kalen-deren er trykt i 5.000 eksemplarer, hvoraf godt 2.000 eksemplarer distribueres via KTO's sekretariat.

Yderligere eksemplarer af kalenderen kan, så længe lager haves, bestilles på e-mail as@kto.dk, www.personaleweb.dk eller ved hen-vendelse til Anita Sørensen, tlf. 3347 0623.Kalenderen er gratis, men modtageren betaler forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 30,00 kr.

 

Med venlig hilsen

 

Signe Friberg Nielsen /

Lars Daugaard