Formandens mundtlige beretning til repræsentantskabet

18. december 2003