KTO's nye model for fremtidens forhandlingssystem (pressemeddelelse)

18. december 2003
PRESSEMEDDELELSE 

18. december 2003

 

KTO's nye model for fremtidens forhandlingssystem

 

KTO har på sit repræsentantskabsmøde i dag tilsluttet sig rammerne for et nyt forhandlingssystem på det (amts) kommunale område. I det nye forhandlingssystem er forhandlingsrækkefølgen vendt om. Der er lagt vægt på, at det nye forhandlingssystem giver en større rummelighed for hver enkelt af de lønmodtagerorganisationer, der er samlet i KTO.

Tidligere har der først været forhandlet generelle krav, hvorefter de enkelte organisationer har forhandlet specielle krav med arbejdsgiverne. I det nye system starter de enkelte organisationer selv forhandlingerne, og de skal først og fremmest selv forhandle lønmodeller, hvor Ny løn forventes at blive et centralt tema. Den nye forhandlingsmodel vil indebære, at forberedelserne til OK 2005 går i gang straks i det nye år.

I de fælles forhandlinger, som KTO fører, skal spørgsmål om generelle lønstigninger, reguleringsordningen og større tværgående emner aftales. Desuden skal organisationerne på forhånd enes om, hvilke temaer der kan udløse en fælles konflikt.

"KTO skal være et fællesskab, som både giver plads til den enkelte organisation og er solidarisk. Der hviler et stort ansvar på os alle, for at ingen kommer i klemme.

Det nye system er et udtryk for, at vi har et ønske om at komme tættere på medlemmernes hverdag,"siger KTO-formand Dennis Kristensen."Nye lønmodeller, som passer til de enkelte faglige områder, vil være et afgørende element i et overenskomstresultat, så medlemmerne oplever, at der er fundet løsninger på problemstillinger, der er tæt på deres hverdag på arbejdspladserne".

Se formand Dennis Kristensens mundtlige beretning på KTO's hjemmeside: www.kto.dk

Yderligere oplysninger:

Formand for KTO Dennis Kristensen, telefon 4018 4281

Sekretariatschef i KTO Signe Friberg Nielsen, telefon 4030 5788