Pensionsoplysninger på KMD's lønsedler

6. januar 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.25-06/2
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626

6. januar 2004

 

Vedr.: Pensionsoplysninger på KMD's lønsedler

 

KTO har tidligere rettet henvendelse til de (amts)kommunale arbejdsgivere og påpeget, at pensionsoplysningerne på KMD's lønsedler efter den gennemførte nettoficering var uforståelige, og ikke i overensstemmelse med det aftalte, jfr. KTO-forliget pkt. 3, samt bilag 3 og 3 A. Se desuden KTO's skrivelse til medlemsorganisationerne af den 12. juni 2003. 

KL har den 6. januar 2004 overfor KTO oplyst, at KMD som følge heraf vil ændre pensionsoplysningerne på lønsedlerne fra og med deres lønproduktion pr. 1. februar 2004. Et til orientering. eksempel fra en testkørsel er vedlagt

 

Med venlig hilsen

 

Signe Friberg Nielsen /

Vibeke Pedersen