Strukturkommissionens betænkning

7. januar 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.:1.07.01-09
JH/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0621

7. januar 2004

 

Vedr.: Strukturkommissionens betænkning

 

I forbindelse med at strukturkommissionen fredag den 9. januar 2004 offentliggør sin betænkning om den fremtidige struktur for den offentlige sektor har KTO's formand, Dennis Kristensen, udsendt .  vedlagte pressemeddelelse

Han udtaler bl.a. "Ligeså snart strukturkommissionen har offentliggjort sin betænkning bør regeringen, kommuner og amter indlede forhandlinger med de faglige organisationer med det formål at skabe tryghed blandt personalet. Det skal ske ved at sikre, at personalet inddrages i den kommende omstillingsproces, men også ved at sikre de ansattes beskæftigelse og deres løn- og ansættelsesvilkår".

Det kan oplyses, at strukturkommissionens betænkning offentliggøres på Indenrigs- og sundhedsministeriets hjemmeside www.im.dk, fredag den 9. januar, ca. kl. 12.00. Af den samme hjemmeside fremgår, hvordan betænkningen kan bestilles i en trykt udgave.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Jørgen Holst


Bilag til pressemeddelelsen: Anbefalinger af ansættelsesretlig og personalepolitisk karakter