EU-temadag om "EU-udvidelsen og det (amts)kommunale arbejdsmarked"

22. januar 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.:1.06.01-10
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0618

22. januar 2004

 

Vedr.: EU-temadag om "EU-udvidelsen og det (amts)kommunale arbejdsmarked"

 

Som konsekvens af udviklingen i det europæiske samarbejde er spørgsmålet, hvordan og i hvilken udstrækning den danske aftalemodel for det (amts)kommunale område kan blive påvirket af den forestående EU-udvidelse.

Amtsrådsforeningen, KL, Københavns- og Frederiksberg kommuner og KTO afholder i fællesskab en temadag den 20. april 2004, hvor der sættes fokus på:

• Hvilken betydning EU-udvidelsen ventes at få på det arbejdsmarkedspolitiske område,

• Hvordan aftaleindgåelse og aftaleimplementering kan tænkes at blive påvirket set fra både et europæisk og nationalt perspektiv, og

• Hvordan de danske parter vurderer den fremtidige aftaleimplementering.

EU-temadagen afholdes på hotel Admiral, hvor målgruppen vil være repræsentanter fra:

• KTO's medlemsorganisationer (hovedbestyrelsesmedlemmer o. lign.) samt personer som beskæftiger sig med aftaleindgåelse.

• Arbejdsgiverorganisationer (KL, Amtsrådsforeningen, Københavns- og Frederiksberg kommuner) samt repræsentanter fra kommuner og amter.

Indbydelse udsendes medio februar 2004. .

På Hotel Admiral vil der være plads til ca. 100 deltagere, hvoraf halvdelen tildeles repræsentanter fra KTO's medlemsorganisationer. Deltagerkredsen vil fortrinsvis være medlemmer af KTO's Bestyrelse samt Bestyrelsens sekretariatsudvalg.Programmet er vedlagt

De overskydende pladser vil i udgangspunktet blive tildelt alle øvrige KTO-medlemsorganisationer efter "først til mølle" princippet. Sekretariatet vil ved tildeling af overskydende pladser tage forbehold for, at flest mulige KTO-organisationer får mulighed for at deltage.

EU-temadagen er også omtalt på og den fælles personalepolitiske hjemme-side: www.personaleweb.dk.

 

Med venlig hilsen

 

Signe Friberg Nielsen /

Henrik Vittrup