Analyse af lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 1998 - 2003

26. januar 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.:5.02.25-06/4
JH/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0621

26. januar 2004

 

Vedr.: Analyse af lønudviklingen i den (amts)Kommunale sektor 1998-2003

KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter har sammen med Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) analyseret lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 1998-2003, jf. .  vedlagte rapport

På baggrund af et møde i juni 2002 mellem KL og KTO vedrørende lønforudsætningerne i økonomiforhandlingerne blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle analysere lønudviklingen på det (amts)kommunale arbejdsmarked i forhold til de øvrige arbejdsmarkeder. I overensstemmelse med arbejdsgrundlaget for arbejdsgruppens analyse, jf. kapitel 6 i rapporten, er der udarbejdet: 

  • En vurdering af den (amts)kommunale lønudvikling i forhold til lønudviklingen i den private og den statslige sektor, jf. kapitel 1.
  • En identifikation af de komponenter der er årsag til forskelle i den (amts)kommunale lønudvikling, jf. opgørelser fra henholdsvis FLD og Danmarks Statistik (DS), jf. kapitel 2.
  • En opgørelse af reststigningen, dvs. forskellen mellem den faktiske og den aftalte lønudvikling, jf. kapitel 3.
  • Årsagsforklaringer på reststigningen ved en såkaldt dekomponering, jf. kapitel 4.

Endelig er der i kapitel 5 en omtale af budgettering og dets betydning for forbruget af lønmidler.

Rapporten indledes med en sammenfatning af hovedresultaterne af analyserne.

Rapporterne vil blive drøftet på et møde mellem KTO's forhandlingsudvalgs sekretariatsudvalg og løndirektørerne fra de (amts)kommunale arbejdsgiverparter på et møde den 3. marts 2004.

 

KTO's repræsentanter i arbejdsgruppen har været Leif Pedersen (DKK), Poul Petersen og Michael Jespersen (FTF-K), Gitte Henriksen (AC) og Vibeke Pedersen og Jørgen Holst fra KTO's sekretariat. KTO's repræsentanter i arbejdsgruppen har sammenfattet de vigtigste hovedresultater i . vedlagte notat

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Jørgen Holst