Mangfoldighed på arbejdspladsen

10. februar 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.05-05/25
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0618
10. februar 2004

 

Vedr.: Mangfoldighed på arbejdspladsen

 

Som den sidste formidlingsaktivitet i projektet om ”Etnisk ligestilling på kommunale arbejdspladser” er inspirationskataloget: ”Mangfoldighed på arbejdspladsen – fra små tilløb til konkrete skridt” blevet udarbejdet. Et konsulentkonsortium som består af flere selvstændige konsulenter har udarbejdet inspirationskataloget for KL og KTO. Inspirationskataloget indeholder bl.a. konkrete eksempler på, hvordan dialogværktøjet ”Mangfoldighed på arbejdspladsen” kan anvendes i praksis.

Dialogværktøjet blev udviklet i erkendelse af, at arbejdspladserne manglede et redskab til systematisk og handlingsorienteret at arbejde med etnisk ligestilling og mangfoldighed. Værktøjet giver mulighed for at afklare, hvor arbejdspladsen står i ligestillingsspørgsmålet, og anviser efterfølgende konkrete anbefalinger og skridt der kan føre processen videre – uanset hvor man er kommet i dag.

Inspirationskataloget er blevet til på baggrund af fem kommuners afprøvning af dialogværktøjet.

Inspirationskataloget består af følgende indhold:

• Afklaring af mangfoldighedsbegrebet samt præsentation af nogle centrale argumenter for at iværksætte arbejdet med mangfoldighed,

• De vigtigste principper i dialogværktøjet anskueliggøres,

• Indblik i hvorfor andre arbejdspladser har rekvireret værktøjet og hvordan mulighederne vurderes, og

• Præsentation af de valgte kommuners testforløb af værktøjet.

Inspirationskataloget er tilgængeligt elektronisk på den fælles personalepolitiske hjemmeside: www.personaleweb.dk/4Z308I.

Kataloget er tilgængeligt på to måder. Enten er der mulighed for at downloade kataloget i sin helhed, eller læse det online.

 

Med venlig hilsen

 

Signe Friberg Nielsen /

Henrik Vittrup