Invitation til EU-temadag om "EU-udvidelsen og det (amts)kommunale arbejdsmarked"

11. februar 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 1.06.01-10
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0618
11. februar 2004

 

Vedr.: Invitation til EU-temadag om "EU-udvidelsen og det (amts)kommunale arbejdsmarked

 

Som det blev annonceret i medlemsorganisationsudsendelsen vedr. orientering om EU-temadagen den 22. januar 2004, fremsendes hermed for dagen.indbydelse med program

Temamødet finder sted:

                     Tirsdag den 20. april 2004 kl. 9.30 - 15.45

På Copenhagen Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28, 1253 København K

Der er kun plads til ca. 100 deltagere på temadagen, hvoraf KTO har råderet over halvdelen. KTO's pladser vil først og fremmest blive besat med medlemmer af KTO's Bestyrelse samt Bestyrelsens sekretariatsudvalg.

Overskydende pladser vil i udgangspunktet blive tildelt efter "først til mølle" princippet. Ved tildeling af overskydende pladser tages forbehold for, at flest mulige KTO-organisationer får mulighed for at deltage.

EU-temadagen er også omtalt på www.kto.dk og den fælles personalepolitiske hjemmeside: www.personaleweb.dk.

 

Med venlig hilsen

 

Signe Friberg Nielsen /

Henrik Vittrup