Invitation til Den Personalepolitiske Messe - åben for tilmelding den 16. februar 2004

13. februar 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.05-02/4
HC
Lokalnr.: 3347 0617
13. februar 2004

Vedr.: Invitation til Den Personalepolitiske Messe - åben for tilmelding den 16. februar 2004.

Den 16. februar 2004 åbnes der for tilmelding til Den Personalepolitiske Messe. I fortsættelse af KTO's brev den 18. december 2003 vedrørende bestilling af invitation til Den Personalepolitiske Messe den 2. juni 2004 i Bella Center, København, vedlægges hermed til orientering fra Det Personalepolitiske Forum samt en . KTO fremsender særskilt yderligere eksemplarer af invitationen og postkort på baggrund af de bestillinger som medlemsorganisationerne efterfølgende har meldt tilbage til KTO.ét eksemplar af invitationenoversigt over aktiviteterne

Det Personalepolitiske Forum udsender i kommuner og amter, med en opfordring til at man i MED, SU og sikkerhedsudvalg så vidt muligt deltager samlet på messen, for at få en fælles oplevelse, inspiration og mulighed for bagefter at drage nytte af erfaringerne i egen organisation.invitationen til det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg

Ligeledes udsendes , for at styrke dialogen og samspillet mellem det politiske og administrative niveau, om udvikling af personalepolitikken.invitationen også til samtlige byråds-, kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer

KTO skal anmode medlemsorganisationerne om at invitationen fra Det Personalepolitiske Forum til messen spredes bredest muligt til de lokale tillids-, og sikkerhedsrepræsentanter, samt de lokale repræsentanter i MED, SU og sikkerhedsudvalg.

Der vedlægges til orientering samt til kommunaldirektører, amtsdirektører, personalechefer m.fl. om invitationen til messen. I den forbindelse opfordrer KL og Amtsrådsforeningen til at ledelsen drager omsorg for at MED, SU og sikkerhedsudvalg mv. drøfter mulighederne for deltagelse i messen under henvisning til de vilkår, der i øvrigt er gældende for udvalgenes arbejde, det vil sige tjenestefrihed med løn.brev fra KLPersonaleadministrativ Information fra Amtsrådsforeningen

Yderligere eksemplarer af invitationen kan fortsat rekvireres i messesekretariatet for Den Personalepolitiske Messe, hos Lotte Lund Pedersen, tlf.: 3347 0632, e-mail lp@kto.dk, eller Jesper Mathisen, tlf.: 3347 0630, e-mail jma@kto.dk. Invitationen kan også downloades og videresendes via elektronisk nyhedsbrev til lokale afdelinger og nyhedsabonnenter m.fl. fra www.personaleweb.dk/messe. KTO skal samtidig anmode medlemsorganisationerne om på deres hjemmeside, at henlede opmærksomheden på Den Personalepolitiske Messe og etablere link hertil.

i håbet om at de vil bringe en omtale af messen i det næste nummer af fagbladet. Der er et helt tema om ledelse på messen, hvorfor en særskilt omtale i et ledertidsskrift/blad kunne være relevant. I bedes derfor formidle dette til den lederansvarlige/redaktøren af ledertidsskriftet el. lign.Der vedlægges endvidere et følgebrev som er sendt særskilt til medlemsorganisationernes fagblade

Nogle af medlemsorganisationerne har allerede bestilt , som nærmere omtaler muligheden. KTO's medlemsorganisationer tilbydes en rabat, så prisen for en stand er på 555,- kr. excl. moms pr. kvadratmeter, og en særlig rabat ved bestilling af en stand på over 27 m2.en stand på messen på baggrund af "Tilmeld bidrag", som tidligere er sendt ud til medlemsorganisationerne. Men der er nu udarbejdet vedlagte beskrivelse med tilmeldingsblanket

Det er fortsat muligt at tilmelde sig med en stand på messen frem til 1. april 2004. Henvendelse herom kan ske til Bella Center, København, eller kan ske via den elektroniske adresse, som fremgår af brochuren.

Herudover skal opmærksomheden henledes på på Den Personalepolitiske Messe, som en anderledes måde at profilere sin organisation på. Bestilling kan ligeledes ske i messesekretariatet.vedlagte tilbud om annonce på Cykeltaxi

På KTO's hjemmeside www.kto.dk kan samtlige breve og oplysninger, vedlagt og omtalt i denne udsendelse, findes til brug for den videre formidling af invitationen.

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Henrik Carlsen