KTO’s 18. ordinære repræsentantskabsmøde den 18. december 2003

26. februar 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
medlemmerne af KTO's
repræsentantskab samt
KTO's medlemsorganisationer m.fl.

J.nr.: 1.02.01-03
SFN/HKB/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
26. februar 2004

 

 

Hoslagt fremsendes en fra KTO's 18. ordinære repræsentantskabsmøde den 18. december 2003.

Der kan ikke bestilles yderligere eksemplarer af pjecen.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Helle Basse

pjece med det samlede repræsentantskabsmateriale