Maksimal timeløn i løntilskudsjob samt månedsløn for EGU-elever

2. marts 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.06-02
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
2. marts 2004

 

Vedr.: Maksimal timeløn i løntilskudsjob samt månedsløn for EGU-elever

 

Maksimal timeløn

Den maksimale timeløn i 2004 til personer, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 2, nr. 1-3), udgør følgende:


Pr. 1. april 2004:         99,99 kr.

Pr. 1. august 2004:     100,46 kr.

Pr. 1. oktober 2004:    101,01 kr.

Den maksimale timeløn reguleres i henhold til § 127, stk. 2, med den gennemsnitlige regulering af de offentlige løntrin.

Målgrupperne for § 2, nr. 1-3 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er:

1. ledige, der modtager dagpenge eller ydelser efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

2. personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed,

3. personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed.

 

Månedsløn for EGU-elever

Månedslønnen for EGU-elever reguleres med procentreguleringen for den (amts)kommunale sektor. Månedslønnen er beregnet til følgende for 2004:

Pr. 1. april 2004:         6.555,53 kr.

Pr. 1. august 2004:      6.617,65 kr.

Pr. 1. oktober 2004:     6.643,75 kr.

 

Med venlig hilsen

 

Signe Friberg Nielsen /

Vibeke Pedersen