Bestilling af "Stafetmagasin nr. 2 - Nyhedsmagasin fra Det Personalepolitiske Forum om attraktive arbejdspladser"

11. marts 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.05-01
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
11. marts 2004

 

Vedr.: Bestilling af "Stafetmagasin nr. 2 - Nyhedsmagasin fra Det Personalepolitiske Forum om attraktive arbejdspladser"

 

Det Personalepolitiske Forum har iværksat en stafet om attraktive arbejdspladser, hvor kommuner og amter arbejder med projekter om at skabe endnu bedre arbejdspladser. I den forbindelse udgiver Det Personalepolitiske Forum primo april 2004 "Stafetmagasin nr. 2 - Nyhedsmagasin fra Det Personalepolitiske Forum om attraktive arbejdspladser".

Fire kommuner og to amter har i starten af 2004 givet stafetten videre til seks nye kommuner og amter. I stafetmagasinet gøres der status for hvilke resultater de første stafet-modtagere har opnået, og hvilke planer de nye stafetmodtagere har.

Temaerne i magasinet er bl.a. værdibaseret ledelse, rekruttering i sundhedssektoren, arbejdsmiljø, stress, sundhedsfremme, sygefravær, rummelighed, kompetenceudvikling, arbejdstid, kvalitetstid og livsglæde.

Det Personalepolitiske Forum udsender ca. 10 eksemplarer af magasinet til det øverste medbestemmelses- og medindflydelsesudvalg i kommuner og amter. Herudover vil der blive mulighed for at downloade det fra www.personaleweb.dk. KTO skal opfordre medlemsorganisationerne til medvirke til at orientere om og formidle stafetmagasinet til tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt medlemmer af SU og MED-udvalg.

KTO udsender pjecen til medlemsorganisationerne i et eksemplar. Organisationer, der herudover ønsker at forhåndsbestille pjecen i et yderligere antal eksemplarer, kan anvende . Bestillinger kan faxes på 33 11 97 07, att.: Klaus Bjerg eller sendes på mail til kb@kto.dk.vedlagte bestillingskupon

Til brug for vurdering af behovet for yderligere antal pjecer vedlægges et korrekturtryk af pjecen.

Forhåndsbestillingen bedes være KTO i hænde senest torsdag den 18. marts 2004.

 

Med venlig hilsen

 

Jørgen Holst /

Henrik Carlsen