Lønudviklingen i 4. kvartal 2002 - 2003

12. marts 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.05.01-03
VP/JH
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
12. marts 2004

 

Vedr.: Lønudvikling i 4. kvartal 2002 - 2003

 

(DS) har d.d. offentliggjort lønudviklingtal for den offentlige sektor. Lønudviklingstallene for den private sektor 4. kvartal 2002-2003 blev offentliggjort den 26. februar 2004. Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor blev opgjort til 5,8 %, i den statslige sektor 4,0 % og i den private sektor 3,5 %, .Danmarks Statistikjf. bilag 1

Det betyder:

• at den kvartalsvise årsstigningstakt i den (amts)kommunale sektor p.t. er højere end i den statslige og den private sektor.

• at lønudviklingen siden 1. kvartal 1998 i den (amts)kommunale og den private sektor ligger relativt tæt på hinanden.

• at reallønnen stiger for (amts)kommunalt ansatte.

• at der p.t. er en svagt positiv reststigning i den (amts)kommunale sektor.

DS har den 5. februar 2004 korrigeret deres løntal for den statslige sektor 1., 2. og 3. kvartal 2002 - 2003. Rettelsen skyldes, at der har været problemer med indberetningerne til DS i forbindelse med overgangen til et nyt løndatasystem i staten.

Nedenfor redegøres der mere indgående for lønudviklingen i den (amts)kommunale, den statslige og den private sektor.

 

Lønudviklingen i den (amts)kommunale, den statslige og den private sektor

Årsstigningstakten i lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor har været stigende, idet DS' årsstigningstakt fra 3. kvartal 2002-2003 for den (amts)kommunale sektor var på 4,9 % mod 5,8 % for 4. kvartal 2002-2003, .jf. bilag 1

Årsstigningstakten i den statslige sektor 4. kvartal 2002-2003 4,0 % er også steget mere end årsstigningstakten kvartalet før (3,4 %).

I den private sektor er årsstigningstakten en smule mindre end kvartalet før. Årsstigningstakten fra 3. kvartal 2002-2003 var 3,7 % og fra 4. kvartal 2002-2003 var den 3,5 %.

Udviklingen i de kvartalsvise årsstigningstakter for henholdsvis den (amts)kommunale, den statslige og den private sektor fremgår af . Det ses, at den private sektor fortsat har en relativ stabil udvikling i de kvartalsvise årsstigningstakter i den viste periode på ca. 4 %, der i det seneste år dog har nærmet sig 3,5%. De kvartalsvise årsstigningstakter for den (amts)kommunale sektor og den statslige sektor har været mere svingende. Navnlig de 2 seneste år har der været meget store udsving, hvilket primært må ses på baggrund af den skæve udmøntningsprofil i aftaleresultatet ved OK-02.vedlagte bilag 2

Årsstigningstakten for den (amts)kommunale sektor er p.t. højere end i den statslige sektor og i den private sektor, og ligger lige nu klart over stigningen i forbrugerpriserne.

Betragtes i stedet lønudviklingen for hele perioden siden 1. kvartal 1998, jf. fremgår det, at lønudviklingen i den (amts)kommunale og den private sektor stort set er på samme niveau, mens den statslige ligger over. På alle 3 områder ligger lønudviklingen endvidere fortsat over inflationen. Da udviklingen i forbrugerprisindekset p.t. kun er svagt stigende er reallønnen stigende.vedlagte bilag 3

 

Reststigning

En lønudvikling på 5,8 % er lidt større end det aftalte resultat, som kan beregnes til 5,6 % for 4. kvartal 2002-2003. Der er således en mindre reststigning i 4. kvartal 2002-2003 på 0,2 %.

 

Perspektivet for lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 1. kvartal 2003-2004

Det kan forventes, at årsstigningstakten i den (amts)kommunale sektor vil være nogenlunde uændret i næste kvartal, dvs. 1. kvartal 2003-2004, jf. i øvrigt bilag 4.

 

Med venlig hilsen

 

Jørgen Holst