Stafet om fremtidens attraktive arbejdspladser i kommuner og amter

26. marts 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.05-01/3
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
26. marts 2004

 

Vedr.: Stafet om fremtidens attraktive arbejdspladser i kommuner og amter

 

Det Personalepolitiske Forum har iværksat en stafet om attraktive arbejdspladser, hvor kommuner og amter arbejder med projekter om at skabe endnu bedre arbejdspladser. Stafetten er en del af Det Personalepolitiske Forums overordnede projektFremtidens attraktive arbejdspladser i kommuner og amter.

Information om stafetindsatsen formidles i tre stafetmagasiner. stafetmagasin nr. 2, udsender Det Personalepolitiske Forum i ca. 10 eksemplarer til det øverste medbestemmelses- og medindflydelsesudvalg i kommuner og amter. Herudover vil der blive mulighed for at downloade det fra www.personaleweb.dk. Yderligere forhåndsbestilte eksemplarer vil blive fremsendt særskilt.Vedlagte

I stafetmagasinet gøres der status for hvilke resultater de første stafetmodtagere har opnået, og hvilke planer de nye stafetmodtagere har. Temaerne i magasinet er bl.a. værdibaseret ledelse, rekruttering i sundhedssektoren, arbejdsmiljø, stress, sundhedsfremme, syge-fravær, rummelighed, kompetenceudvikling, arbejdstid, kvalitetstid og livsglæde. Første stafetmagasin udkom i august 2003 og det tredje og sidste udkommer i sensommeren 2004.

Udover stafetmagasinerne er der under projektetFremtidens attraktive arbejdspladser i kommuner og amterudgivet følgende publikationer.:

•Arbejde af lyst- et oplæg til debat om, hvordan kommuner og amter kan skabe attraktive arbejdspladser.

•Værktøj til en bedre arbejdsplads- et katalog over mulige værktøjer til at skabe en attraktiv arbejdsplads.

De er tidligere udsendt til bl.a. kommuner og amter samt KTO's medlemsorganisationer, men kan også gratis downloades fra personaleweb.

Med disse initiativer håber Det Personalepolitiske Forum, at erfaringerne fra stafetten kan inspirere amtslige og kommunale arbejdspladser yderligere i arbejdet med at skabe attraktive arbejdspladser.

 

Med venlig hilsen

 

Signe Friberg Nielsen /

Henrik Carlsen